Gedragscodes en vertrouwenscontactpersoon

Bij de Devils vinden wij het belangrijk dat er gedurende alle tijden naar goed geweten gehandeld wordt. Daarom hanteren wij gedragscodes en hebben wij een vertrouwenscontactpersoon die je kan contacteren als er in jouw optiek regels worden overschreden.

Gedragscodes

Wij hanteren de gedragscodes voor leden, trainers en bestuurders van de NOC*NSF. Deze zijn hieronder te vinden.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) ben ik binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld over zaken als pesten, uitsluiting, discriminatie en seksuele intimidatie. Als je een vraag of klacht hebt kan ik een luisterend oor bieden. Mijn rol is niet om het probleem inhoudelijk op te lossen, maar we gaan in een vertrouwelijk gesprek op zoek naar de juiste weg om tot een geschikte oplossing te komen. Soms is het wenselijk om extra hulp in te schakelen, dan kan ik je verwijzen, bijvoorbeeld naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. .